Παρουσίαση του Πολεοδομικού Σχεδιασμού του δήμου Θεσσαλονίκης