Εκδηλώσεις στη Παιδική Βιβλιοθήκη Άνω Πόλης τον Δεκέμβριο