Δέντρο από κουτιά με γάλα στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας