Τεχνολογική καινοτομία στα μουσεία από το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και το USEUM