Νέα διάκριση για τη Θάσια συγγραφέα Ανδρομάχη Διαμαντοπούλου Φιλιππίδη