Έκθεση για τα 220 χρόνια της Χάρτας του Ρήγα, στο Τελλόγλειο