Αναχώρησε το “Γ. ΑΒέρωφ” από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης