«Καλοικάντζαροι και Κακοικάντζαροι» στο Θέατρο Αυλαία