«Το Θαύμα της Δημιουργίας της Ζωής» στο επίκεντρο Ημερίδας στο ΑΠΘ