Έγκριση εκτέλεσης τριών έργων με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος