Το μετρό ανάβει τα φώτα στους γερανούς των εργοταξίων του κέντρου