Ελεύθερη είσοδος και ξενάγηση στο Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας-Θράκης