Η Σοφία Αβραμίδου με “Εκλεκτές Συγγένειες” στη Ζώγια