“Το Αγκάθινο Στέμμα” του Θεόφιλου Γιαννόπουλου από τις εκδόσεις ΕΞΗ