Πρώτο και Τρίτο Βραβείο στον ίδιο Διεθνή Διαγωνισμό απέσπασαν φοιτητές του Τμήματος Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ