Έγκριση δράσεων εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης από το δήμο Θεσσαλονίκης