19 μαθητές και μαθήτριες του Κολλεγίου Ανατόλια δεκτοί σε 27 πανεπιστήμια των ΗΠΑ με υποτροφία