Γιορτή Παιδείας και Κοινωνικής Προσφοράς στο δήμο Βόλβης