Δανειστική βιβλιοθήκη για νηπιαγωγεία στον Καπνικό Σταθμό Πιερίας