Απολογισμός πεπραγμένων 2016 σε ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου