Έκθεση “Θεσσαλονίκης Εμπόριον 1870-1970” στο Συνεδριακό Κέντρο Τράπεζας Πειραιώς