Νέα διάκριση για τη Διπλωματία Πόλεων του Δήμου Θεσσαλονίκης