Παρουσίαση του βιβλίου «Τα χρώματα της βίας στη Δυτική Μακεδονία 1941-1944»