Έκλεψαν 68 σχάρες από φρεάτια της ΕΥΑΘ – Ανακοίνωση αντιδημάρχου τεχνικών έργων