Εκδήλωση από το Σωματείο “Φίλοι Μνημείων Θεσσαλονίκης”