Απολογισμός έργου Δημοτικής Αστυνομίας Θεσσαλονίκης