Εργαστήρι θεατρικού παιχνιδιού στην Παιδική Βιβλιοθήκη Καλλιθέας