“Στέφανος Λαζαρίδης: κυνικός ρομαντικός” στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος