«Βαλκάνια 2018» – Εκδήλωση του Συλλόγου Αποφοίτων του ΑΠΘ