« Α -ΓΝΩΣΤΟ Αντικείμενο» – 11 νέοι καλλιτέχνες στο Γαλλικό Ινστιτούτο