Ανοίγει και πάλι για το κοινό το Ανάκτορο του Γαλερίου