Εκδήλωση για τον εορτασμό των Τριών Ιεραρχών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας