Δημιουργικός Φεβρουάριος στην Περιφερειακή Βιβλιοθήκη Χαριλάου