Παιδική Γωνιά – Μουσική και παραμύθι από την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης