Ρένος Χαραλαμπίδης και “Μπάντα των Μποέμ” στο Μύλος Club