Έκθεση Κειμηλιαρχείου θα δημιουργηθεί στην Μονή Παναγίας Δοβρά στην Ημαθία