«Φανταστική Συμφωνία» από την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης