Εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχετικά με την ασφαλή οδήγηση για μαθητές Λυκείου