Η Θεσσαλονίκη, ως Ελληνική πρωτεύουσα της Γαστρονομίας, είναι στο National Geographic Food.