Διάλεξη του δρ. Ευάγγελου Χεκίμογλου στο Συνεδριακό Κέντρο της Πειραιώς