Ελένη Τσαλιγοπούλου και Boğaz Musique στο club του Μύλου