Παρουσίαση βιβλίου «Τα Βιβλία κάνουν καλό στα μωρά»