Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στην 27η Detrop Boutique