3η Συνάντηση Ερασιτεχνικών Θεατρικών Σχημάτων «ΘΥΜΕΛΗ»