Μέτρα προστασίας από τις χαμηλές θερμοκρασίες έλαβε ο δήμος Θεσσαλονίκης