«Αναπλάσεις πάρκων γειτονιάς» στην ανατολική Θεσσαλονίκη