«Εαυτούς και Αλλήλους», από τη συλλογή του Διονύση Φωτόπουλου στο ΜΙΕΤ