Μάρτιος στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού – Πολιτιστικές εκδηλώσεις