Διογένης Δασκάλου και Monie & Monie Conniente στο Μύλο