Μόνο για έγχορδα από την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης